Letra Tarkan de Tarkan
Letras de Canciones y Tienda de Instrumentos de Música Online [email protected]

LETRA Tarkan by N/A AÞK Yýllar yýlý gülmedi yüzüm.

Buralara doðmadý güneþ, Ben hep güzüm.

Baþ edemedim, Ben aþksýz edemedim.

Medet umdum hep fani para puldan, Anladým yalan dünya malý Yalnýz edemedim, Ben aþksýz edemedim.

Hey!..

Ama seni gördüm göreli, Ateþine düþtüm düþeli, Gün doðdu sabahlarýma.Hey!..

Seni gördüm göreli, Gözlerimiz seviþeli, Gün doðdu rüyalarýma.

Sen o bildiðim bütün aþk bahçelerinin en nadide çiçeðisin.

Ta ilk bakýþta vurdum mühürü kalbime, Sen ezelden vazgeçilmezimsin.

AY Ah!..Bir bilse, Ne adaklar adadým aþkýna; Soldu renklerim ,eskidim uðruna.

Gökyüzüne yazdým adýný binlerce yýldýzla…

Aldýrmadý, gülüp geçti çaðrýma Göze aldým, daðlarý deldim Çölleri, denizleri aþtým geldim Ah nafile, bakmadý gözyaþýma.

Ay!..Ay kahroldum.

Düþe kalka peþinde maskara oldum.

Ay!..Ay unutuldum.

Karda kýþta kurda kuþa yem oldum.

Yanarým, sana emeklerime yanarým, Ah!..Yanarým Ne fayda! Dönüþü yok Yazýk! Uçtu gitti yýllarým Ne çýkar þimdi dönsen ahh Kalmadý ki tadým…

Kimine göre deli, divane Kimine göre avareyim avare…

Elimi, gözümü baðladý kaderim Ellerinde biçareyim biçare…

GÝTTÝ GÝDELÝ Vazgeç, direnme kalbim Vazgeç, bekleme.

Sesini duyan yok, Boþa sitem etme.

Unut onun gibi, unut sen de…

Kaç kez denedim; seni silmeyi bir kalemde Ne çare…

Kaç kez öldüm o uykusuz gecelerde…

Anýlarla avundum senelerce Hep baþucumda, hala saklarým, her sözü vurgun o satýrlarý.

Yok! Yýrtýp atamadým.

Hayýr yakamadým.

O mektubu býrakýp gitti gideli Ne aradý, ne sordu.

Vefasýz uyuttu beni Buralarda zaman durdu, Ah dönmedi unuttu beni.

Bir sabah alýp seni benden gittin bu diyardan Hazin bir mektup yadigar kalan Senden bana son hatýran UZAK Karný tokken sýzlanandan, Zevk sürerken sýkýlandan, El içinde aðlayandan, uzak tutun beni, uzak!

Uzak tutun bana, uzak…

Dost lafýndan gocunandan, Kuþkusuyla buz tutandan, Düþmanýna dost durandan, uzak tutun beni, uzak!

Uzak tutun bana, uzak…

Sevabýný anlatandan, Günahýna kulp takandan, Düþmanýna dost durandan, uzak tutun beni, uzak!

Uzak tutun bana, uzak…

Suretiyle kandýrandan, Þeytanýyla yarýþandan, Aynalardan kovulandan, uzak tutun beni, uzak!

Uzak tutun bana, uzak…

YANDIM Özledim seni, düþtüm yollara Açtým gönlümü rüzgarýna Bir hayaldi sanki, bir macera Yýkýldým. Kelimeler paramparça Yandým…Yandým…

Yandým yandým ahhhh ki ne yandým!

Bana yeniden þarkýlar söyleten kadýn Baka baka doyamadým, hem kokladým da Sarhoþluðu geçmedi hala Ýçimde sevdan…

Hala hoþ bir havan var Ne güzel adýn Bir çizik attýn gönlüme, kanattýn.

Yandým…Yandým…

Yandým yandým ahhhh ki ne yandým!

Bana yeniden þarkýlar söyleten kadýn Baka baka doyamadým, hem kokladým da Sarhoþluðu geçmedi hala Ýçimde sevdan…

Seni görebildiðim yer rüyalar artýk.

Deli diyorlar bana Ah bu ayrýlýk…

O’NA SOR Yar yemin isteme, yemin etmem Yeminler tutulmaz ki Söz; o benimse Sözün emin elde Güvensiz tutulmaz ki, Yaðmura sor, çöle sor, daðlara sor, Bir tek bana sorma O’na sor, O’na sor, O’na sor, O’na sor oofff…

Yar, gücenme.

Gözün neden yerde, Bu ceza taþýnmaz ki.

Ellerim neden böyle buz keser anla.

Suçlama, yakýþmaz ki Yaðmura sor, çöle sor, daðlara sor.

Bir tek bana sorma O’na sor, O’na sor, O’na sor, O’na sor oofff…

Caným de, geçti de, Ýstersen bitsin de.

Hak verme asla, hiç güvenme.

Haksýzsam affetme Hak verme asla, hiç affetme.

Haksýzsan hak alma dur.

HÜP Kalpten kalbe bir yol varsa Bu aþktýr elbet.

Rüzgarýn yetti bana Koptu bir kýyamet.

Aç kapýný, ben geldim Giydiðim, ateþten gömlek.

Kuþ sütüyle beslerim seni, Mis yerine koklarým seni, Kalbimin saraylarý senin, Sen aðlat, ben severim seni.

El üstünde tutarým seni, Dizimde uyuturum seni.

Kalbimin saraylarý senin, Ben seni yaþatýrým seni.

Tut kolumdan çek götür beni, Hüüüp diye içine çek beni.

Yalnýz taþtan duvar olmaz Bunu yaz bir yere; Sarýlýp yatmazsam, uyku girmez gözüme Dünya gözümde deðil Olmuþum sana pervane.

SEN BAÞKASIN Küstürdün, canýmdan bezdim Ýnsafa gel yeter!

Ya beni de al oralara, Ya da kalbimi bana geri ver.

Bu kaçýncý güzüm yazýna küsen Yýllar oldu, özledim.

Bu kaçýncý unutup giden Yine ben mi? Yine mi ben?

Yine mi oyuna gelen (yine terkedilen) Aslýnda kimi zaman karþý koyamadým, dayanamadým Ben de senin gibi þeytana uydum; Seni aldattým Ne nedamet duydum Ne de uðruna kahroldum Ben de günümü gün ettim Dile kolay, sarhoþ oldum YALAN!

Ýstedim, ama yapamadým Üstüne gül koklayamadým, Denedim…

Ama olmadý.

Kimseleri yerine koyamadým Sen baþkasýn, baþkasýn…

Ah nafile, bambaþkasýn…

TAÞ Öyle sakin durduðuma bakma.

Habersizce kopan fýrtýnalara benzerim.

Ne olur, bile bile canýmý yakma Alet olur oyununa, seni piþman ederim…

Yar etmem, Elleri sana zehir ederim…

Unuttun mu kurduðumuz o düþleri?

Göz göze, diz dize, o hoþ sohbetleri Kaç mevsim yolunu bekledim Sarardým, yazýna hasretim.

Aman.. aman.. aman.. aman..

Ne hata ettim, kabahatim ne? Söyle!

Öyle pervasýz gidemezsin hiçbir yere Arar bulurum izini.

Bilirsin. Zýrdeliyim ben Yakarým, yýkarým ne var ne yok, gelirim peþinden.

Taþ olurum yollarýnda…

Takýlýr, düþer ah yorulursun.

O uzaklar bize haram Gel vazgeç; ziyan olursun.

HER NERDEYSEN Ne kartpostallar yolladým.

Arasýna resimler koydum.

Kaç eylül daha geçti, bir cevap alamadým, Ama ben bekliyorum…ama yok, yazmýyorsun Peki o zaman öyle olsun Kýrýlan kalbim olsun Dalgalarýn, denizlerin selamý var herkesin.

Öp dediler yanaklarýndan, bir kere de bizim için…

Nerdeyse, ama nerdeysen Kimleysen, her nerdeysen Radyoda o þarkýyý bu sabah gene dinledim Tam evden çýkýyordum, bir garip ldu içim Ama ben bekliyorum…ama yok, gelmiyorsun.

Peki, o zaman öyle olsun.

Kýrýlan kalbim olsun.

Çocuklarýn, balýkçýlarýn, selamý var martýlarýn.

Öp dediler gözlerinden, bir kere de bizim için.

Nerdeysen ama nerdeysen Kimleysen her nerdeysen.

VERME Sebebimden doðmuþ oldum seçmeden, Çekeceðim derdim nedir bilmeden Yüklediðin yükle yýkýldým kaldým aman Vereceksen akýl verme istemem Verme, verme, verme akýl verme Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.

Azý karar çoðu zarar diyenler, Niye çok alýrlar, hep az verirler.

Akla ikna olup aþký üzenler Sanma bizden daha mutlu gezerler Verme, verme, verme akýl verme Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.

Karý nerden bilsin zarardan dönen, Döneceksen þimdi dön ben beklemem Kovulur mu gönül, konduðu yerden Vereceksen akýl verme istemem Verme, verme, verme akýl verme Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.

  • ⚡ ¿Cuál es la letra de Tarkan de Tarkan?

    La letra de la canción Tarkan de Tarkan la puedes encontrar en nuestra página de música y letras de canciones

  • 🎯 ¿Letra de la canción Tarkan de Tarkan?

    En neustra web de música podrás encontrar la letra completa de Tarkan de Tarkan

Hola visitante, en esta web deseamos sugerirte una extensa selección de letras de canciones en inglés para que consigas afinar tu oido y prácticar tu inglés mientras escuchas tu música favorita. Para los individuos menos avanzados se da además la letra de la canción traducida al español, para que no poseas inconvenientes en comprender las canciones que más suenan.

Estudiar inglés es una labor ardua y en ocasiones aburrida, aquí deseamos facilitarte un poco el trabajo, si estudias las expresiones del idioma sobre la letra de una canción que sepas o te agrade, te va a ser muchísimo más simple de recordar y vas a aprender de forma más natural, además de poder cantar la canción como un [email protected] cuando la oigas en la radio...

El procedimiento que te recomendamos: primero escucha la canción sin ver la letra, luego escúchala con la letra de la canción enfrente, y por último intenta abarcar la canción sin la necesidad de ver la letra, después sólo te va a quedar... cantarla hasta en la ducha... si tomas como práctica escuchar música en Inglés, verás como de a poco tu oido su afina y cada vez comprendes mejor las letras de las canciones, además, las letras te van a permitir aproximarte al vocabulario "de la calle".

Puedes hallar las letras de las canciones en inglés por medio del menú de la derecha, intentando encontrar por el nombre del artista o grupo, o ingresar el nombre de la canción o del artista que estás intentando encontrar en el cuadro de búsqueda que tienes un algo más abajo.

Periódicamente tendrás la posibilidad de hallar sugerencias de canciones con las que corresponden letras, de excelentes canciones, o de canciones que se tienen la posibilidad de oír siempre en la radio o Tv.

¿Qué instrumentos musicales tenemos?

En nuestra tienda online de instrumentos musicales encontrarás la mejor selección en guitarras, bajos, teclados, baterías, percusión, equipos de sonido, equipos para DJ, Software musical, equipos de estudio, instrumentos de viento, violines, accesorios y mucho más siempre con los precios más baratos y la mejor calidad del mercado. Te ayudamos a hacer la mejor compra.

Tienda online de baterías infantiles

Una batería infantil es un instrumento musical que ayudará a los más pequeños a mostrar sus primeras aptitudes musicales; con ella se podrán convertir en unas auténticas estrellas del rock, del metal, así como cualquier otro estilo rítmico. Tienen la capacidad de ser relativamente sencillas de tocar, convirtiéndose tanto en un buen instrumento para aquellos niños pequeños que quieran empezar su entrenamiento musical, como para aquellos que ya tengan algunos conocimientos y quieren perfeccionarlos.

En esta sección, podrás encontrar diferentes modelos de baterías para niños dotadas con una gran cantidad de características y especificaciones con el objetivo de que puedas encontrar el que necesitas.

Venta de instrumentos musicales y accesorios

En nuestra web encontrarás más de 2.000 productos de todo tipo relacionados con la música a precios imbatibles. Nuestro catálogo de guitarras eléctricas en venta es especialmente amplio.

Disponemos de una amplia gama de guitarras Fender, guitarras Gibson, Ibanez, Guild, Takamine, etc, así como guitarras acústicas y clásicas, amplificadores y otros productos de dichas marcas.

Nuestra gama de productos musicales incluye asimismo pianos, teclados, instrumentos de viento, percusión, pedales y pedaleras, equipos de home studio (micrófonos, monitores, interfaces) y DJs...

¿Qué guitarra comprar?

Quizás el elegir qué guitarra comprar sea la decisión más difícil de tomar. Si tienes alguna experiencia o referencias muy fiables sobre el mundo de la guitarra, posiblemente no sea un aspecto tan importante, pero cuando hacemos una inversión de este tipo, ya sea para nosotros, como si se trata de un regalo o el primer instrumento para alguna de nuestros hijos, elegir el tipo de guitarra adecuada parece el punto clave. La guitarra clásica es siempre una elección segura, ya que es la guitarra por excelencia y conserva todas las características de la guitarra que se hacen también presentes en las demás. Además, pasar de una guitarra clásica a una guitarra flamenca o a una guitarra acústica parece un paso casi natural en el mundo de la guitarra. Similar es para el caso de la guitarra flamenca. Si buscas un sonido más singular y, especialmente, si quieres tocar flamenco o música semejante, no hay duda que merece la pena el elegir la especialización de la guitarra flamenca frente al de la guitarra clásica que, en el resto de casos, siempre parece la primera alternativa para guitarra. Otra cuestión son las guitarras eléctricas y guitarras acústicas. Existen determinadas razones que pueden hacer inclinarnos por otras alternativas si se trata de un principiante.